Agnieszka Pawlik
AktualnościOfertaO mnieDoświaczeniePolecamKontakt
pawlik
Strona głównaWsparcie biznesuDla kogo, umiejętności, korzyści
  DLA KOGO

Zapraszam firmy, które rozumieją, że sukces w znacznym stopniu związany jest z rozwojem kultury organizacji. Proponuję trening, który doprowadzi do lepszego powiązania i wykorzystania potencjału wszystkich zaangażowanych.
Kieruję go zarówno do pracowników, jaki i kadry zarządzającej czy właścicieli firm.
Dowiedziono, że posługiwanie się językiem jako narzędziem władzy nie służy porozumieniu, a brak wystarczającego uznania i uwagi wpływa negatywnie na motywację człowieka. Dlatego zamiast walki o władzę, niewyjaśnionych konfliktów, nadmiernych  oczekiwań rodzących frustrację proponuję drogę do partnerstwa i poszanowania. Wiedzie ona poprzez uznanie potrzeb wszystkich zaangażowanych osób i prowadzi do zaufania i współpracy.


    UMIEJĘTNOŚCI

Podczas treningu uczestnicy uczą się, jak:

- zadbać o własne potrzeby, biorąc jednocześnie pod uwagę potrzeby innych
- wzmacniać kontakty miedzyludzkie
- efektywnie rozwiązywać problemy (model wygrana-wygrana)
- wzmacniać poczucie odpowiedzialności
- wcześnie rozpoznawać konflikt, otwarcie go omawiać i znajdować rozwiązanie
- lekkiego i naturalnego sposobu porozumiewania się ze sobą i innymi
- wyrażać własne emocje i potrzeby
- wsłuchiwać się i nazywać potrzeby własne i innych.


    KORZYŚCI

Sięgnij po korzyści, będące kluczem do sukcesu współczesnej firmy:
  1. wzrost motywacji i chęci współpracy dzięki wyrażaniu uznania i szacunku
  2. redukcja kosztów poprzez zmniejszenie liczby konfliktów oraz umiejętne ich wykorzystanie do wzajemnego rozwoju
  3. oszczędność czasu - zebrania trwają krócej i podejmuje się więcej decyzji
  4. wzrost efektywności poprzez lepsze wykorzystanie potencjału wszystkich osób w firmie
  5. zwiększenie szans na rynku - odkrywanie nowych zasobów i umiejętności oraz synergia wynikająca ze współpracy
  6. mniej zwolnień - dobre relacje miedzyludzkie dają poczucie zadowolenia, co przekłada się na zdrowie fizyczne i psychiczne.
pawlik
Agnieszka Pawlik