Agnieszka Pawlik
AktualnościOfertaO mnieDoświaczeniePolecamKontakt
pawlik
Strona głównaWsparcie indywidualne: Mediacje, coaching, wsparcie empatyczne
  MEDIACJE

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w trudnych rozmowach albo przy rozwiązaniu konfliktu, służę mediacją. Jest ona oparta na modelu Porozumienia bez Przemocy autorstwa M.B. Rosenberga oraz przekonaniu, że w każdej sytuacji można znaleźć pokojowe rozwiązanie. Jest to możliwe przy uświadomieniu sobie swoich podstawowych, naturalnych potrzeb, stojących za emocjami i pierwszymi pomysłami na rozwiązanie, które najwyraźniej nie służą drugiej stronie.

Mediacje mogą dotyczyć spraw zawodowych, rodzinnych, sąsiedzkich, społecznych, związku itp.
Przy prostych sprawach zazwyczaj wystarczają 3 godziny.
Przy bardziej skomplikowanych najpierw odbywają się premediacje z każdą ze stron z osobna, co najmniej przez godzinę.


Następnie mediacje mogą zająć od 1 do kilku spotkań.

Koszt:
- dla organizacji biznesowych 500 zł /godzina
- dla organizacji non-profit i osób prywatnych 50% zniżki


Klienci za granicą: w krajach o wyższym PKB cenna zwiększona proporcjonalnie.
     
  COACHING OPARTY NA POTRZEBACH


To proces coachingowy wykorzystujący założenia i metody Porozumienia bez Przemocy (ang. Needs­-based coaching).
Istotny etap pracy stanowi uświadomienie sobie przez Klienta jego naturalnych potrzeb (spełnionych lub nie), co przynosi efekty w postaci większej skuteczności, spójności i motywacji
Klienta do podjęcia działań, a także trwalsze zmiany. Czym jednak są owe potrzeby naturalne i czy różnią się od tego, co na co dzień nazywamy potrzebami?

Naturalne potrzeby to jakości w życiu, których spełnienie daje człowiekowi poczucie balansu.
Popularnie bywają one mylone ze strategiami typu pieniądze czy samochód.
Jednak potrzeby naturalne to takie, które można spełniać w oderwaniu od kultury i cywilizacji, w której żyjemy. Gdyby wyjść poza te uwarunkowania i zadać sobie pytanie, czego potrzebujemy, by być szczęśliwymi? Co się pojawia?

Owszem, potrzebujemy np. mobilności, jednak możemy ją sobie zapewniać w bardzo różny
sposób.

Wychodząc poza ograniczenie jednej konkretnej strategii (np. samochód) zauważamy, że daną
potrzebę można spełnić na wiele różnych sposobów. Podobnie jest z pieniędzmi, które w naszej cywilizacji są ulubioną strategią, ponieważ spełniają także inne potrzeby, np. swobody, uznania, poczucia siły.

Jak się to dzieje?

Wychodzenie na wolność (czyli oderwanie się od jednego konkretnego rozwiązania, spełnienia)
odbywa się przez znalezienie naturalnej potrzeby stojącej za napięciem w człowieku.

Zazwyczaj jest ono generowane przez myśli, które ograniczają nasz wybór w spałnianiu danej potrzeby. Dlatego odnalezienie naturalnej potrzeby powoduje uwolnienie się. I co wtedy?

Najczęściej okazuje się, że dana osoba tę potrzebę spełnia już w bardzo szerokim zakresie. Następuje wejście do świadomości obfitości, zauważanie własnego bogactwa i tego, że np. niekoniecznie trzeba mieć partnera, by wychowywać dzieci, czy skończyć określone studia, żeby się spełniać i być szczęśliwym. Po prostu ­ nie uzależniać swojego poczucia szczęścia od strategii (tych jedynych i najlepszych, jak sądzimy), które sobie wybraliśmy.

Dla kogo

Przywitam ciepło osoby ze wszelkimi problemami, które czują, że np. są kłębkiem nerwów, nie
mają siły wychodzić do pracy, nie są zadowolone z życia rodzinnego lub związku.

Zapraszam wszystkie osoby, które mają dużo trudnych emocji lub też żyją w poczuciu ciągłej
ekscytacji i mają wrażenie, że inni są nieszczęśliwi i to z ich powodu (czemu nikt mnie nie lubi,
choć ja jestem taki szczęśliwy), lub też mają inne ważne nierozwiązane życiowe sprawy leżące im na sercu.

Przebieg procesu

W skrócie – jest to droga prowadząca od tego, jak zadbać o siebie, a docelowo ­ jakie wybrać
strategie na spełnienie swoich potrzeb, równocześnie uwzględniając potrzeby innych. To wcielenie w życie ideałów Porozumienia bez Przemocy.

Jednak dopóki Klient nie uświadomi sobie tego, co się w nim dzieje i nie odzyska balansu w
spełnianiu swoich własnych potrzeb, nie wzbudzi w sobie empatii do innych osób.

W pierwszym kroku prowadzę więc Klienta do równowagi oraz odnalezienia niespełnianych
(często pozornie) potrzeb. Zazwyczaj upiera się on, że tylko ta osoba i tylko w taki sposób może daną potrzebę zaspokoić itp. itd.
Na tym etapie daję dużo przestrzeni na emocje ­ na frustrację, na złość, na ból, na zgorzknienie.
Często wypływają też inne, podobne sytuacje (do tej, z którą Klient się zgłosił) związane z
brakiem spełniania tej potrzeby ­ z wcześniejszych lat, z innych relacji itp. To czas na wybrzmienie silnych uczuć i przeżyć z nimi związanych.

Kiedy już zostaną one wystarczająco usłyszane, wtedy otwiera się przestrzeń dla uświadamiania sobie naturalnych potrzeb.

Kolejny krok to rozmowa o strategiach na ich spełnienie. Kiedy Klient jest już gotowy, w czasie 3 lub 5 sesji, następuje przejście na stronę drugiego człowieka oraz empatycznego usłyszenia jego słów, zachowań itp. Tu następuje uwolnienie się od napięć, trudnych emocji, po czym następuje spokój i CIESZENIE SIĘ ŻYCIEM!

Po procesie dawania Klientowi głębokiej empatii, kiedy klient uświadamia już sobie swoje
naturalne potrzeby i/lub potrzeby drugiej osoby, z którą ma tzw. problem, przechodzimy do pracy coachingowej.

Ten proces wstępny – przejście przez najgłębszą głębię potrzeb ­ jest właściwy dla coachingu
opartego na potrzebach, bazującego na metodzie PbP. Zwykle potem strategie pojawiają się same, z lekkością.

Przykład wstępnego procesu

Wyzwanie, przed którym stanął mój Klient to zmierzenie się z bardzo mocną krytyką ze strony
członka rodziny (z powodu wyboru edukacji domowej dla swoich dzieci, zamiast posłania ich do typowej szkoły). Rodzic cierpiał. Jak się okazało, jego potrzeba akceptacji i szacunku była mocno niespełniona. Wyjście na wolność, czyli puszczenie, pozbycie się tego napięcia, przebiegało następująco.

W procesie empatii dokonała się zmiana – Klient przestał oczekiwać, że osoba krytykująca będzie dawała Klientowi szacunek i akceptację, ponieważ miał on okazję uświadomić sobie, jak dużo szacunku i akceptacji otrzymuje ze strony innych osób.

Dodatkowo, odnalazł jej bardzo dużo tego w sobie, i sam siebie zaczął dużo bardziej szanować i akceptować.

Dopiero z tego miejsca był w stanie usłyszeć empatycznie, co stoi za słowami członka rodziny ­
nadawcy krytycznych słów. Z moją pomocą Klient założył „uszy żyrafy” i usłyszał w nich strach i
wielką troskę o dzieci.

Wtedy pojawiła się szansa, że te dwie osoby spotkają się w obszarze troski o dzieci (tak, my
wszyscy troszczymy się o dzieci, tylko chcemy to zrobić w inny sposób).
Możliwe, że dla osoby krytykującej edukacja domowa jest czymś nowym, dlatego potrzebuje np. więcej wiedzy na ten temat i zaufania itp.

Po tym etapie kontynuujemy proces coachingowy.

Zapraszam na ten szczególny rodzaj coachingu - opartego na potrzebach, z wykorzystaniem modelu PbP.

Posłuchaj i zobacz, co odnajdują w nim coachowie i klienci:


Zobacz film:

Coaching Oparty na Potrzebach ►


Koszt:
 - dla organizacji biznesowych 460 zł/godzina
 - dla organizacji non-profit i osób prywatnych 50% zniżki


Klienci za granicą: w krajach o wyższym PKB cenna zwiększona proporcjonalnie.
     
 
  WSPARCIE EMPATYCZNE

Jeśli doświadczasz teraz w życiu trudności, które Cię paraliżują czy zniechęcają, prawdopodobnie zanim znajdziesz najlepsze rozwiązanie - potrzebujesz empatii. By Cię ktoś wysłuchał, usłyszał Twój ból, Twoje zagubienie czy inne emocje i pomógł odkryć z jakich głębokich potrzeb one wynikają.

Dopiero wtedy jest dobry czas na pójście dalej, ze świadomością swoich potrzeb i własnej siły do ich spełniania.
Zapraszam!

W czasie spotkań wykorzystuję również model Porozumienia bez Przemocy.

Koszt:
 - dla organizacji biznesowych 460 zł/godzina
 - dla organizacji non-profit i osób prywatnych 50% zniżki

pawlik
Agnieszka Pawlik