Agnieszka Pawlik
AktualnościOfertaO mnieDoświaczeniePolecamKontakt
pawlik  
Strona główna Aktualności
 

Regularny trening komunikacji świadomej I stopnia w Rozwijalni
Regularny trening komunikacji świadomej II stopnia w Rozwijalni
NVC Porozumienie bez przemocy - otwarty trening podstawowy w WenderEDU
NVC dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessorii we Wrocławiu


     
  REGULARNY TRENING KOMUNIKACJI ŚWIADOMEJ I STOPNIA

w Rozwijalni

 
  • Czy macie wokół siebie osoby, z którymi ciężko się Wam rozmawia, a zależy Wam na tej relacji?
  • Czy słyszycie czasem swoje myśli typu: „nie rozumiem tej kobiety”, „o co mu chodzi?” albo czytacie ze zdumionego wyrazu twarzy innej osoby: „ale w czym problem?”
  • Co zrobić, by komunikowanie się z innymi nie wytrącało nas z równowagi?
  • Jak rozmawiać, by zrozumieć i być zrozumianym?
  • Jak, dzięki zadbaniu o swoją sferę emocjonalną, polepszyć relacje z dziećmi, małżonkiem/partnerem, rodzicami?
  • Jak słuchać i jak mówić w kontaktach z szefem, współpracownikami, klientami, by zachować dobre stosunki i wyrazić swój punkt widzenia?
  • Na co ukierunkować uwagę, by żyć pełniej i bardziej radośnie?

Jeśli choć na jedno pytanie zareagowaliście ożywieniem i zainteresowaniem - zapraszamy na REGULARNY TRENING ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI. Trening bazuje na Porozumieniu Bez Przemocy, czyli Nonviolent Communication - idei i metodzie opracowanej przez Marshalla Rosenberga (
www.cnvc.org). Przemoc jest tu rozumiana jako presja psychiczna, którą inni na nas próbują wywrzeć lub my, często nieświadomie, wywieramy na innych.

Dla kogo jest ten trening?


Dla wszystkich, którzy chcą się czuć bardziej spokojnie i pewnie, kiedy otwierają usta, by się wyrazić lub odbierają czyjeś słowa - czasem trudne do przyjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

- pary, które nie zawsze się dogadują (zarówno partnerów w związkach, jak i pary typu matka-córka, ojciec-syn);

- rodziców obecnych i przyszłych;

- szefów i podwładnych, zwłaszcza osoby, których praca polega w dużej mierze na rozmawianiu z ludźmi.

Umiejętność natychmiastowego tłumaczenia komunikatów innych osób na język wolny od przemocy nazywany jest mentalnym aikido. Trening rozwija szereg umiejętności składających się na inteligencję emocjonalną, a szczególnie umiejętność empatii i rozwiązywania konfliktów.


Chcielibyście się tego nauczyć? A także tego, jak się wyrażać, aby inni chętnie z nami rozmawiali? Zapraszamy na solidny, 30-godzinny REGULARNY TRENING ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI I stopnia (dla początkujących).
Kurs obejmuje 10 warsztatów, co tydzień we wtorki, w godz. 18.00-21.00, poczynając od 12 stycznia 2016 r.

    Zakres tematyczny treningu:

1. Model Porozumienia Bez Przemocy (NVC-Nonviolent Communication) wg Marshalla Rosenberga: owoc najnowszej psychologii humanistycznej.

2. Blokady kontaktu i porozumienia. Formułowanie obserwacji bez oceny.

3. Empatyczne rozumienie siebie. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i potrzeb.

4. Formułowanie prośby zamiast żądania. Umiejętność odbierania odmowy, zachowania spokoju i skutecznego zadbania o siebie.

5. Empatia wobec drugiej osoby. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z uczuciami i potrzebami drugiej osoby.

6. Udzielanie empatycznego wsparcia osobie trzeciej (gdy nie jesteśmy stroną konfliktu).

7. Wyrażanie gniewu w całej pełni bez krzywdzenia kogokolwiek. Odbieranie i wyrażanie krytyki metodą PbP.

8. Użycie siły w celach obronnych. Skutki stosowania kar i nagród oraz co w zamian.

9. Mediacje metodą Porozumienia Bez Przemocy.

10. Podejmowanie decyzji zgodnie z podstawowymi potrzebami. Kwiat potrzeb.

11. Przekazywanie potencjalnie trudnej informacji zwrotnej w sposób łatwy do przyjęcia przez drugą stronę. Wyrażanie uznania i wdzięczności.


12. Życie na wolności. Możliwości dalszego uczenia się. Podsumowanie uczenia się, ewaluacja.

*możliwa jest zmiana kolejności warsztatów zgodnie z potrzebami uczestników


Trening nie ogranicza się tylko do godzin spędzanych na warsztatach. Wykorzystując tygodniową przerwę między zajęciami, uczestnicy mają możliwość wprowadzania w życie kolejnych umiejętności, korzystając ze specjalnie przygotowanych materiałów do pracy własnej. Praktykowaniu od razu służą także nieformalne spotkania ćwiczeniowe uczestników (dwójkami, trójkami) w tygodniu pomiędzy zajęciami. Wprowadzanie w swoje życie codzienne elementów świadomej komunikacji daje możność obserwowania wpływu własnych zachowań na rozmaite sytuacje oraz zachowania rozmówców. W ten sposób praca warsztatowa zyskuje wzmocnienie. A na kolejnym spotkaniu można bazować na autentycznych, bieżących doświadczeniach (tych, którymi uczestnicy sami chcą się podzielić), by pod kierunkiem trenerki zauważyć w nich cenne szkoleniowo elementy.
   
MIEJSCE:

ROZWIJALNIA Małgorzata Sapińska
ul. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław


zobacz na mapie ►

 
     
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Decyzja o uczestnictwie obejmuje cały trening. Odpłatność za trening - 780 zł od osoby. Dopuszczamy płatność w ratach.

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby przed dokonaniem wpłaty oraz podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury (nabywca, adres, NIP).


Po odbyciu całego cyklu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu TRENINGU KOMUNIKACJI ŚWIADOMEJ .

Wielkość grupy: 11- 16 osób*

*jeśli na 5 dni przed rozpoczęciem treningu będzie zgłoszeń mniej niż minimum, będziemy kontynuować rekrutację i przesuwać datę rozpoczęcia

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub mailowe i przedpłata najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem treningu.ZGŁOSZENIA:

ROZWIJALNIA Małgorzata Sapińska
tel.:
(71) 348-60-30
e-mail:
info@rozwijalnia.pl (prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego)

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

ROZWIJALNIA Małgorzata Sapińska
ul. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław

nr konta 63 1050 1575 1000 0023 2107 3781
tytułem: Regularny trening komunikacji świadomej - I rata + imię i nazwisko uczestnika 
     
   
 
     
  Porozumienie bez Przemocy (NVC) – otwarty trening podstawowy
  TERMIN: 21-22.01.2017 oraz 04-05.02.2017,

CZAS TRWANIA 30 godzin.

MIEJSCE:

WenderEDU Business Center
ul. Św. Józefa 1/3,
50-329 Wrocław


zobacz na mapie ►


Kurs podstawowych umiejętności komunikacji dla osób, które mają już dość nieporozumień czy impasu w niektórych relacjach (z dziećmi, ze współpracownikami, z członkami rodziny itp.). Kurs obejmuje również umiejętność mediacji.

Zrozumienie roli emocji przyniosło rewolucją w komunikacji międzyludzkiej. Poprzez odczuwanie emocji, np. złości czy smutku, nasz system wewnętrzny informuje nas o tym, że potrzebujemy w życiu więcej np. szacunku, zaufania albo sensu - lub spełnienia innych naturalnych i uniwersalnych potrzeb. To właśnie emocje sygnalizują nam o ich spełnieniu lub niespełnieniu.

Na tym kursie uczestnicy będą się uczyć, jak rozpoznawać emocje i potrzeby, aby jak najsensowniej je spełnić. Najpierw swoje, a potem - w miarę rozwijania umiejętności empatii - innych osób.
Trening oparty jest na modelu wywodzącym się z psychologii humanistycznej autorstwa M.B. Rosenberga, o nazwie Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication -NVC). W 2014 r. otrzymał on cztery nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla za wkład w szerzenie pokoju na świecie, poczynając od rodzin, organizacji, po rozwiązywanie konfliktów etnicznych.


ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI

1. Jasne postrzeganie rzeczywistości w odróżnieniu od nawykowego oceniania.

2. Rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób.

3. Odnajdywanie uniwersalnych niespełnionych (lub spełnianych) potrzeb, o których sygnalizują nam posłańcy z naszego wnętrza - emocje.

4. Uświadamianie sobie nieskończonej ilości sposobów na spełnianie potrzeb (bez upierania się, że tylko mąż, szef czy teściowa mają je spełniać w określony sposób), czyli wychodzenie na wolność!

5. Formułowanie próśb zamiast żądań, których inni nie mają ochoty spełniać.

6. Przyjmowanie odmowy i odmawianie z szacunkiem, w rezultacie zwiększanie własnej niezależności, a nawet pogłębianie zaufania w relacji.

7. Użycie siły w celu powstrzymania przemocy (i co zamiast kar i nagród).

8. Mediacje dla rozwiązywania konfliktów.

9. Mediacje zamiast kar i nagród.

10. Ćwiczenie empatii, czyli rozwijanie umiejętności zadbania o siebie z równoczesnym uwzględnieniem i uszanowaniem potrzeb innych.

11. Rozumienie złości jako sygnału o naszych mocno niespełnionych potrzebach, a także wyrażanie złości w całej pełni bez krzywdzenia innych.

12. Dawanie informacji zwrotnej wolnej od krytyki oraz sposób na odbieranie krytyki jako informacji zwrotnej.

13. Duchowość w Porozumieniu bez Przemocy pomaga realizować ideały wszystkich religii w praktyce. Ideały humanizmu dla ateistów.

Trening ma formę ćwiczenia praktycznych umiejętności opisanych powyżej. Dlatego uczestnicy proszeni są o samodzielne zapoznanie się z teorią Porozumienia bez Przemocy (jest wiele książek, udostępniam spis literatury).

Praca na warsztatach odbywa się na autentycznych przykładach z życia uczestników. Uczestnicy sami wybierają przykłady z życia zawodowego i prywatnego (te, które ich najbardziej poruszają, na tych nauczą się najlepiej). Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zestaw ćwiczeń do stosowania w codziennym życiu. Jest to sposób na sukcesywne wdrażanie kolejnych umiejętności w życie codzienne.

Cena:
1 560,00/osoba
2 osoby zniżka po 300 zł: 1 260,00 os, razem 2 520,00


ZAPISY do 16.01.2017:

Agnieszka Czerkawska

tel. 509 422 477
     
     
   
   
pawlik
Agnieszka Pawlik